hoogtepunten uit 2017
Medio 2017 verschijnt het concept programma inpassingzonneparken en kleine windmolens.
Naga Solar beroep zich volkomen ten onrechte op dit stuk als juridische basis.
De initiator van het park bleek ook niet op de hoogte van dit conceptprogramma.
De omgevingsvisie is door de raad geaccordeerd maar de bijlage over zonneparken ( nog steeds ) niet. Die moet door de raad worden besproken.
presentatie op het gemeentehuis

door het aldaar aanwezige bedrijf F&S Solar
over de mogelijke komst van een groot zonnepanelenveld aan de rand van Finsterwolde.
Het zouden slechts plannen zijn en de wethouder beloofde dat
zonder draagvlak
in het dorp het plan niet door zou gaan.

vals spel van HEW en gebiedswethouder

lancering conceptprogramma inpassing zonnepanelen en kleine windmolens 

presentatie zonnepark o.l.v Wiebe Claus waarin  een presentatie door  Ivanka Meulemans

vragen dorpsbestuur aan wethouder Broekhuizen


antwoord van de wethouder : als je verder nog vragen hebt kan je je wenden tot .......

statement dorpsbelangen

inspreektekst en brief dorpsbelangen naar voorzitter BMR

antwoord van lammechien Hut over bezwaarmogelijkheden

smeekbrief Ivanka

inspreek tekst BMR

16 mei


29 mei   

6 juni   
              
29 juni  


14  juli 


20 juli 
    
16 aug

11 sept

15 sept

27 sept

8 dec
Bijgewerkt tot
10 nov 2020
ZONNEPANELEN ZWARTBOEK