Bijgewerkt tot
22 sept 2021
ZONNEPANELEN ZWARTBOEK
hoogtepunten uit 2017
presentatie op het gemeentehuis

F&S Solar presenteert op het gemeentehuis plannen voor een groot zonnepanelenveld aan de noordrand van Finsterwolde.
Het zouden slechts plannen zijn en de wethouder beloofde dat zonder draagvlak
in het dorp het plan niet door zou gaan.

overleg grondeigenaar en gebiedswethouder

lancering conceptprogramma inpassing zonnepanelen en kleine windmolens 

presentatie zonnepark door Ivanka Meuleman ( dir F&S Solar )
gespreksleider Wiebe Claus

vragen dorpsbestuur aan wethouder Broekhuizen

antwoord van de wethouder: als je verder nog vragen hebt kan je je wenden tot .......

statement dorpsbelangen

inspreektekst en brief dorpsbelangen naar voorzitter BMR

antwoord van Lammechien Hut over bezwaarmogelijkheden

smeekbrief Ivanka  Meuleman   

inspreektekst BMR

16 mei


29 mei   

6 juni   
              
29 juni  


14  juli 

20 juli 
    
16 aug

11 sept

15 sept

27 sept

8 dec