18 november 2020               Arcadis publiceert een vernietigend rapport over de ruimtelijke onderbouwing van het zonnepark.
Zij plaatsten maar liefst 106 vraagtekens.Dit rapport is echter niet direct naar de raad verzonden.
Het college heeft maanden samen met de opdrachtgever getracht de fouten te repareren. De raad kreeg dit rapport pas te zien op. In feite is dit onbehoorlijk bestuur.
De belangrijkste feiten van 2018
29 jan


16 juli
raadsvergadering :
de raad weigert een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het zonnepark

raadsbesluit: zowel de ruimtelijke onderbouwing als het draagvlak moeten opnieuw worden onderzocht
Bijgewerkt tot
10 nov 2020
ZONNEPANELEN ZWARTBOEK