Bijgewerkt tot
22 sept 2021
ZONNEPANELEN ZWARTBOEK
De belangrijkste feiten van 2018
29 jan


16 juli


18 nov
raadsvergadering :
de raad weigert een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het zonnepark

raadsbesluit: zowel de ruimtelijke onderbouwing als het draagvlak moeten opnieuw worden onderzocht

Arcadis publiceert een vernietigend rapport over de ruimtelijke onderbouwing van het zonnepark. Zij plaatsten maar liefst 106 vraagtekens. Dit rapport is echter niet direct naar de raad verzonden.
Het college heeft maanden samen met de opdrachtgever getracht de fouten te repareren. De raad kreeg dit rapport pas veel later te zien. In feite is dit onbehoorlijk bestuur.