hoogtepunten uit 2019

raadsbrief 

Het rapport van Arcadis is besproken in de raadswerkgroep waarna de                      uitkomsten van het onderzoek  terug zijn  geleid naar het college. 
Het college heeft vervolgens juridisch advies ingewonnen en op basis                      hiervan besloten om de aanvrager in de gelegenheid te stellen
om de ruimtelijke onderbouwing aan te vullen met de onderdelen zoals genoemd
in het advies van Arcadis"

aangenomen moratorium op alle zonneparken in Oldambt.

Geen zonneparken op buitengebieden voor er goede regels zijn.
Dit moratorium is in lijn is met de op 6 februari  2019 door provinciale
staten van Groningen vastgestelde motie en met de op 28 mei 2019 door de Tweede Kamer vastgestelde motie Dik-Faber c.s.;

raadsvergadering aangenomen motie voor weigering zonnepark

motie voor vrijmaking budget R.O onderzoek


raport van Trip advocaten en notarissen.

Ook zij oordelen dat de onderbouwing van het zonnepark niet in orde is.31 jan
8 juli


17 juni

14 okt


18 nov
Bijgewerkt tot
10 nov 2020
ZONNEPANELEN ZWARTBOEK