Bijgewerkt tot
22 sept 2021
ZONNEPANELEN ZWARTBOEK
hoogtepunten uit 2019

raadsbrief  31 jan

Het rapport van Arcadis is besproken in de raadswerkgroep waarna de uitkomsten van het onderzoek  terug zijn  geleid naar het college (!)
Het college heeft vervolgens juridisch advies ingewonnen en op basis hiervan besloten om de aanvrager in de gelegenheid te stellen om de ruimtelijke onderbouwing aan te vullen met de onderdelen zoals genoemd in het advies van Arcadis (!)

motie de Haan Provinciale Staten: liefst geen zonneparken op weilanden

motie Dik-Faber tweede kamer: niet op weiland

raadsvergadering neemt motie aan voor weigering zonnepark

aangenomen moratorium op alle zonneparken in Oldambt.

Geen zonneparken op buitengebieden voor er goede regels zijn.
Dit moratorium is in lijn is met de op 6 februari 2019 door Provinciale Staten van Groningen
vastgestelde motie en met de op 28 mei 2019 door de Tweede Kamer vastgestelde motie Dik-Faber c.s.;


raadsvergadering: het college dreigt op te stappen als een motie over verder onderzoek naar het
park zou worden aangenomen.


rapport van Trip advocaten en notarissen.


Ook zij oordelen dat de onderbouwing van het zonnepark niet in orde is.
31 jan6 febr

28 mei

17 juni

8 juli


23 sept18 nov