2 OPENHEID EN EERLIJKHEID ZIJN DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Een vrolijke foto van het college van B&W van de gemeente Oldambt en haar gemeentesecretaris,
genomen voor de Gele Coupure in de Reiderwolder Polder. Zij laten ons in de begeleidende tekst in ons streekblaadje op 25 juli jl. weten over welke kwaliteiten onze nieuwe burgemeester moet beschikken.

Een citaat uit de Profielschets:
Openheid en eerlijkheid zijn de belangrijkste eigenschappen.
Daarnaast moet de nieuwe burgemeester tussen de mensen staan, betrokken zijn en naar
de inwoners luisteren.

-Het is een gotspe dat juist dit college deze eigenschappen voor onze nieuwe
burgemeester zo belangrijk vindt, terwijl zij zelf, en in het bijzonder onze locoburgemeester mevrouw Broekhuizen, juist deze twee eigenschappen met voeten
treedt.

-Het wordt misschien vervelend om weer te melden, maar de wijze waarop dit college en
de loco is omgegaan en omgaat met de belangen van haar inwoners inzake het enorme
zonnepanelenproject in Finsterwolde is ronduit beschamend.
Om enkele zaken te benoemen:

-Met commerciële partijen in het geniep in 2016 beleid ontwikkelen en toezeggingen doen
aan commerciële partijen met vergaande nadelige consequenties voor een flink aantal
inwoners;

-Hopen op een snel en geruisloos doordrukken van een bestemmingsplanwijziging in de
recesperiode in 2017;

-Spijkerhard beweren dat er wel tijdig en gedegen informatie is gegeven aan de inwoners
van het dorp;

-Volhouden, dat dit project de inwoners ten goede komt, dat er allerlei moois uit voort zal
komen voor aanwonenden en dorpsbewoners, zoals werkgelegenheid, pluktuinen,
gezellige picknickplekken en fraaie doorkijkjes de polder in. Het is te gek voor woorden.
-Het project voorziet simpelweg  in 12-15 hectare weiland in de achtertuin van huur- en koop
woningen van  " maar" 1.95 meter hoge zonnepanelen, waardoor het gebied verandert in
een grote glimmende industriele vlakte, omzoomd door een hoog hek en daarom heen een grote aarden wal, zodat de  omwonenden een "mooi" uitzicht behouden.

-Bij de raad twijfel zaaien of de gemeente wel juridische mogelijkheden heeft de wijziging
af te wijzen door te schermen met absoluut onjuiste juridische argumenten.

-Beweren dat een zgn. Bibob-procedure niet kan worden ingezet omdat de gemeente hier geen beleid in heeft ontwikkeld. Toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is niet afhankelijk van het hebben van Bibob-beleidsregels. Met andere woorden: ook zonder dat een gemeente Bibob-beleidsregels heeft vastgesteld kan een gemeente/provincie de Wet Bibob toepassen.

-Gemeenschapsgeld in durven zetten om als mosterd na de maaltijd een onderzoek te laten verrichten door een extern bureau of er wel of geen draagvlak is, daarbij tegelijkertijd beweren, dat het in feite niets uitmaakt of het er nu wel of niet is bij de omwonenden en natuur- en landschapsorganisaties. (droevig is het, dat er in 2017 al vier maal een dergelijk onderzoek is verricht met steeds dezelfde uitkomst: er is geen draagvlak)

-Onbegrijpelijk is tevens, dat de gemeenteraad zo met zich laat sollen. Het is toch op zijn
minst heel vreemd, dat een college zich zo hard en fanatiek opstelt in een zaak die haar
burgers niet dient, en er zelfs belastinggeld aan spendeert. Ondernemers hebben het
volste recht te proberen dit grote project van de grond te krijgen, maar dan wel op eigen
kracht. Iedere Oldambster zakenman wil vast wel, naast reguliere subsidiemogelijkheden,
een potje geld van de gemeente om draagvlakonderzoek of juridisch advies in te winnen
m.b.t. de haalbaarheid van zijn plannen, maar zo werkt het in ons land niet toch?
We willen toch geen toestanden creëren, waar men in Griekenland zo graag van af wil?
Een ongezonde verwevenheid tussen overheid en zakenwereld.
Openheid en eerlijkheid zijn de belangrijkste eigenschappen in het profiel, maar alleen
voor de nieuwe burgemeester? Wat zal deze persoon eenzaam worden in deze
ongezonde werkomgeving waar zo wordt gesold met de waarheid. En dat in de prachtige
gemeente Oldambt, die zoveel beter verdient!
Bijgewerkt tot
10 nov 2020
ZONNEPANELEN ZWARTBOEK