Bijgewerkt tot
22 sept 2021
ZONNEPANELEN ZWARTBOEK
NIEUWS

Raadsbrief 30 jan 2019 waarin o.a :

Het college van B&W heeft de raadswerkgroep “kaderstelling zon en wind” belast met de uitvoering van het raadsbesluit
van 16 juli 2018 om te onderzoeken of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening
bij de aanvraag voor een zonnepark te Finsterwolde.
Het toetsing op een juiste ruimtelijke onderbouwing is uitgevoerd door Arcadis. Hun kritiek is niet mals

In de provinciale staten van Groningen is op 8 februari een motie aangenomen die het plaatsen van zonneparken op
agrarische gronden wil beperken.

De werkgroep Alternatieve Energie Finsterwolde heeft een reactie op het rapport van Arcadis opgesteld.
Ondanksde uitspraak die directeur H.Pelzer deed in DvHn dat hij geen rechtszaak tegen de gemeente zou aanspannen heeft Ivanka Meulemans toch de stap naar de rechter gezet. Zij meent dat de raad onzorgvuldig heeft gehandeld en een prestigieus advocatenkantoor ingeschakeld.
Voor Finsterwolde is de nachtmerrie helaas dus nog niet voorbij.
Een van de schrijnendste zinnen uit hun raport

dan schuif je de noordgrens van het dorp toch gewoon een beetje op !