NIEUWS
In bovenstaande pagina's staat beschreven welke sociale consequenties de komst van dit park met zich meebrengt.
Daar moet helaas weer iets aan worden toegevoegd.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde wilde, mede in verband met de komende enquete,
een informatief stuk over het zonnepark plaatsen in het decembernummer van onze dorpskrant de Proathorn.
De redactie, waarvan de initiatiefnemer van het zonnepark de voorzitter is, heeft dit stuk op onduidelijke gronden geweigerd.
Dit is overduidelijk belangenverstrengeling en een van de redactieleden is daarom uit de redactie gestapt.

Dorpskrant en dorpsbestuur zouden elkaar moeten aanvullen en ondersteunen en censuur is onacceptabel.

Raadsbrief 30 jan 2019 waarin o.a :

Het college van B&W heeft de raadswerkgroep “kaderstelling zon en wind” belast met de uitvoering van het raadsbesluit
van 16 juli 2018 om te onderzoeken of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening
bij de aanvraag voor een zonnepark te Finsterwolde.
Het toetsing op een juiste ruimtelijke onderbouwing is uitgevoerd door Arcadis. Hun kritiek is niet mals

In de provinciale staten van Groningen is op 8 februari een motie aangenomen die het plaatsen van zonneparken op
agrarische gronden wil beperken.

De werkgroep Alternatieve Energie Finsterwolde heeft een reactie op het rapport van Arcadis opgesteld.
Ondanksde uitspraak die directeur H.Pelzer deed in DvHn dat hij geen rechtszaak tegen de gemeente zou aanspannen heeft Ivanka Meulemans toch de stap naar de rechter gezet. Zij meent dat de raad onzorgvuldig heeft gehandeld en een prestigieus advocatenkantoor ingeschakeld.
Voor Finsterwolde is de nachtmerrie helaas dus nog niet voorbij.
Een van de schrijnendste zinnen uit hun raport

dan schuif je de noordgrens van het dorp toch gewoon een beetje op !Bijgewerkt tot
10 nov 2020
ZONNEPANELEN ZWARTBOEK